Strafrecht

Wij beschikken over ruime ervaring bij het verlenen van rechtsbijstand in strafzaken. Denk hierbij aan:

 • Opiumwetdelicten (drugshandel, drugsproductie en drugsbezit etc.)
 • Witwassen 
 • Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
 • Geweldsdelicten (mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging, vernieling etc.)
 • Levensdelicten (moord, doodslag, dood door schuld etc.)
 • Vermogensdelicten ( diefstal, heling, verduistering etc.)
 • Zedenzaken (verkrachting, ontucht, mensenhandel etc.)
 • Fraude (oplichting, valsheid in geschrifte etc.)
 • Deelname criminele organisatie
 • Brandstichting
 • Verboden wapenbezit 
 • Strafrechtelijke schadevergoedingsprocedures
 • Strafrechtelijke beslagprocedures
 • Jeugdstrafrecht
 • Wegenverkeerswetdelicten (rijden onder invloed, veroorzaken verkeersongeval, verlaten plaats ongeval, onverzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, joyriding etc.)
 • Detentierecht

André Beckers en Stef Bergmans zijn beiden aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. (Zie www.nvsa.nl)

Top