Column

Titel: De waarde van een growshopvergunning

Geschreven door: André Beckers

In diverse gemeenten in Nederland geldt een vergunningplicht voor de exploitatie van een growshop. In de Algemene Plaatselijke Verordening van deze gemeenten wordt een growshop als volgt omschreven: “Een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met dan wel inherent zijn aan het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een smartshop, headshop of growshop”.
De eigenaar van zo’n winkel wordt aangemerkt als exploitant en moet beschikken over een vergunning van de burgemeester. In 2006 werd de vergunning door de rijksoverheid nog gezien als het meest geschikte middel om invloed uit te kunnen oefenen op het aantal growshops en op de exploitanten daarvan. Vergunninghouders moeten aan gedragseisen voldoen. Zelfs een integriteitonderzoek behoort tot de mogelijkheden.
Artikel 11a van de Opiumwet komt binnen afzienbare tijd naar verwachting te luiden: “Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie”.
Leugen
Als dit de nieuwe wet wordt, is in een oogopslag duidelijk dat de reeds afgegeven gemeentelijke vergunningen dan toestemming verlenen voor het plegen van strafbare feiten. Dat mag niet. De Opiumwet is van een hogere orde dan gemeentelijke regelgeving. Het gevolg daarvan is dat na inwerkingtreding van de gewijzigde Opiumwet gemeenten de afgegeven vergunningen moeten gaan intrekken. De growshophouder moet dan een brief krijgen waarin duidelijk staat dat de handelingen die eerst door de burgemeester werden vergund door de wetgever worden beschouwd als het plegen van een misdrijf waarvoor je naar de gevangenis gestuurd kunt worden. Kortom, einde oefening voor de growshop. Van de ene op de andere dag wordt de waarde van een growshopvergunning tot nul euro gereduceerd. Zonder enige vorm van compensatie! Ik voorspel dat geen enkele gemeente de vergunninghouder van een growshop een vergoeding zal betalen voor de opgebouwde goodwill, die in één klap niets meer waard is. Hiermee wordt opnieuw bewezen dat je de overheid niet kunt vertrouwen. Wat vandaag mag, is morgen verboden. Vandaag ben je een vergunninghouder en morgen een crimineel. Sommigen vertrouwen nog op de politiek. De PvdA zal in opstand komen, hoor ik vaker. Nou, dat is in de Tweede Kamer dan heel goed verborgen gehouden. D66 en SP toonden zich kritisch, maar de PvdA was relatief stil.
Growshops zijn verantwoordelijk voor de illegale hennepteelt. Daarvan zijn de politici overtuigd. De verklaring daarvoor is simpel. Als je een leugen vaak genoeg herhaalt, wordt het vanzelf politiek.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden