Column

Titel: Overheid is veelkoppig monster

Geschreven door: André Beckers

De overheid presenteert zich in de richting van de gedoogde coffeeshop steeds vaker als een ‘hydra van Lerna’. Dit veelkoppige monster uit de Griekse mythologie was moeilijk te verslaan. Sloeg je een van zijn koppen eraf, dan groeiden er twee voor terug. Zelfs de adem van het monster was dodelijk.
Openbaar Ministerie
Sinds de strafzaak tegen coffeeshop Checkpoint te Terneuzen weten we dat politie en justitie vaker de achterdeur van een coffeeshop onder de loep nemen. Daarbij wordt geprobeerd vast te stellen dat de coffeeshophouder persoonlijk betrokken is bij het aanhouden van grotere voorraden cannabisproducten en het vervoer daarvan. Zelfs als blijkt dat deze handelingen uitsluitend worden verricht ten behoeve van de dagelijkse bevoorrading van de coffeeshop zijn de rapen gaar. De coffeeshophouder krijgt dan de rekening gepresenteerd voor het ontbreken van achterdeurbeleid. Zonder enig gevoel van schaamte wordt dan gesteld dat de totale omzet wederrechtelijk is verkregen, doordat buiten de coffeeshop voorraden werden aangehouden. De coffeeshophouder die dit risico niet wil lopen, wordt gedwongen zich verre te houden van zijn achterdeur. Dat kan alleen door de achterdeurproblematiek op andermans bordje te leggen. Als je denkt op deze wijze aan wet en beleid te voldoen, kom je bedrogen uit.
Belastingdienst
De belastingdienst bezoekt met regelmaat coffeeshophouders. De administratie van een coffeeshop is voor de belastingdienst moeilijk controleerbaar. Als gevolg van een incompleet gedoogbeleid beschikt de coffeeshophouder niet over inkoopfacturen ter zake van hasj en wiet, en hoeft hij de gegevens van zijn leverancier niet prijs te geven. Ter compensatie eist de belastingdienst dat een inkoop- en voorraadadministratie voor de cannabisproducten wordt gevoerd. Daarbij veronderstelt de belastingdienst dat iedere coffeeshophouder buiten de coffeeshop voorraden cannabis van beduidend meer dan 500 gram aanhoudt.
Er zijn coffeeshophouders die gebruik maken van een vaste leverancier die op afroep cannabisproducten aanlevert. Zo wordt voorkomen dat buiten de coffeeshop voorraden in eigen beheer moeten worden aangehouden. Het kost grote moeite de belastingdienst van deze praktijk te overtuigen. Niet zelden wordt de administratie verworpen, omdat deze volgens de belastingambtenaar als gevolg van het ontbreken van een voorraadadministratie incompleet is. De verwerping van de administratie gaat gewoonlijk gepaard met het opleggen van forse vergrijpboeten. Kortom, door de eisen van het Openbaar Ministerie na te leven, krijg je het mogelijk aan de stok met de belastingdienst. Maar we zijn er nog steeds niet.
Bureau Bibob
Burgemeesters vragen ter beoordeling van de integriteit van de coffeeshophouder advies bij het landelijk Bureau Bibob te Den Haag. Veelal wordt gedacht dat het Bureau begrip toont voor de achterdeurproblematiek. Dat is een misvatting. Vanwege “voortschrijdend inzicht” is de achterdeur in 2011 door het Bureau volledig gecriminaliseerd. Eerder werd aansluiting gezocht bij de opvatting van de Centrale Raad van Beroep van 5 augustus 2004. De Raad oordeelde toen dat de achterdeur activiteiten “onlosmakelijk zijn verbonden aan de – gedoogde – verkoop van softdrugs in een coffeeshop en ook onmiskenbaar worden verricht ten behoeve van die verkoop.” De achterdeur kan dus niet los van de voordeur worden gezien.
De coffeeshophouder kan het desondanks in de ogen van het Bureau Bibob nooit goed doen. Twee situaties doen zich grof gezegd in de praktijk voor. In de eerste situatie heeft de coffeeshophouder de administratieve eisen van de belastingdienst opgevolgd en beschikt hij over een voorraadadministratie. Daaruit blijkt dat er buiten de coffeeshop cannabis beschikbaar is. In dat geval stelt het Bureau Bibob dat de Opiumwet structureel wordt overtreden. In de tweede situatie maakt de coffeeshophouder gebruik van een vaste leverancier en heeft hij geen voorraadadministratie. Als zijn administratie door de belastingdienst is verworpen en er vergrijpboeten zijn opgelegd, stelt het Bureau Bibob dat de belastingwetgeving niet wordt nageleefd. In beide situaties bestaat naar het oordeel van het Bureau Bibob het gevaar dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten. Kortom, als je altijd wilt weten waar je aan toe bent, moet je beslist geen coffeeshophouder worden.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden