Column

Titel: Growshops hebben bestaansrecht

Geschreven door: André Beckers

Geldt je growshopvergunning sinds 1 maart echt niet meer?
In diverse gemeenten zijn in het verleden vergunningen verleend voor de exploitatie van growshops. Sinds 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. Daardoor is de voorbereiding van grootschalige hennepteelt en/of de hennepteelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf strafbaar.
Ondernemers die met vergunning van de burgemeester een growshop exploiteren kregen onlangs een brief. Daarin wordt beweerd dat de verleende vergunning door de wetswijziging van rechtswege is komen te vervallen. De vraag is of die bewering juist is. Ik meen van niet en zal dit in deze column uitleggen.
APV
In de Algemene Plaatselijke Verordening van gemeenten werden growshops omschreven als: ‘een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet, handelingen en werkzaamheden worden verricht die verband houden met dan wel inherent zijn aan het exploiteren van hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als een smart-, head- of growshop.’ De geciteerde bepaling maakt niet duidelijk voor welke handelingen een vergunning is verleend. Er wordt niet gesproken over de verkoop van bepaalde producten en ook niet over de bestemming ervan. De gemeentelijke definitie van een growshop komt niet zonder meer in strijd met de nieuwe Opiumwet. Wat als een growshop zich niet bezighoudt met het voorbereiden van grootschalige en/of beroepsmatige hennepteelt? Als de growshop zich richt op de kleine thuiskweker, die voor zijn eigen gebruik teelt, verzet de nieuwe Opiumwet zich daar niet tegen.
Bezwaar maken
Burgemeesters die beweren dat de growshopvergunning van rechtswege is komen te vervallen, vergissen zich. Zolang zij een dergelijke vergunning niet intrekken, blijft deze bestaan. In de wetsgeschiedenis lezen we dat gemeenten de vergunningplicht voor growshops moeten schrappen. Ook is door de wetgever duidelijk gemaakt dat verleende vergunningen voor growshops moeten worden ingetrokken. Dat betekent dat de burgemeester goed moet uitleggen waarom de eerder verleende vergunning wordt ingetrokken. Daartegen kan de vergunninghouder bezwaar maken. Doen zou ik zeggen! Bedenk daarbij dat de loze bewering inhoudende dat de Opiumwet geen ruimte meer biedt voor vergunningen om een onderbouwing schreeuwt. Hoezo niet? Aan een verleende vergunning kun je als burgemeester toch eenvoudig de voorwaarde verbinden dat er geen spullen mogen verkocht als wetenschap of een ernstige reden om te vermoeden bestaat dat deze bestemd zijn voor de grootschalige en/of beroepsmatige hennepteelt? Daarmee wordt voorkomen dat de vergunning strijd oplevert met de nieuwe Opiumwet. Zo neemt de burgemeester het juridisch bezwaar tegen vergunningverlening weg.
Kleinschalig
Veel belangrijker is dat de traditionele growshop op deze wijze niet uit het straatbeeld hoeft te verdwijnen, maar zich dient te beperken. Mensen die kleinschalig voor eigen gebruik willen kweken, moeten daarvoor terecht kunnen in een speciaalzaak. De overheid zoekt naar mogelijkheden om de georganiseerde illegale hennepteelt de wind uit de zeilen te nemen. Dat doen ze door de vraag naar wiet op de illegale markt te verkleinen. Iedere thuiskweker die maximaal 5 plantjes teelt voor eigen gebruik verdwijnt als koper van de illegale drugsmarkt. Het is nu wachten op bestuurders die niet voor de bühne bezig zijn met misdaadbestrijding, maar die zoeken naar een evenwichtig drugsbeleid. Onder het motto “streng waar het moet en soepel waar het kan” valt veel te winnen. De overheid moet de kleine thuiskweker koesteren. De winkel die deze hobbyteler vakkundig bedient heeft bestaansrecht.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden