Column

Titel: Het gebruik van thermische camera’s

Geschreven door: André Beckers

Deze strafzaak begint – zoals zo vaak in dit soort zaken – met een telefoontje van een man, die anoniem wenst te blijven. De anonieme beller vraagt naar de afdeling recherche van de politie. De beller vertelt de politie dat hij heeft gezien dat de bewoners van een door hem aangeduid pand de achterzijde van hun woning hebben geblindeerd. Ook heeft hij graafwerkzaamheden waargenomen. Hij vertelt de politie te vermoeden dat er illegaal stroomkabels zijn aangelegd. De beller denkt dat zich een hennepkwekerij in de woning bevindt. Naar aanleiding van deze melding stelt de politie een onderzoek in.
Vrij algemeen bekend is dat hennepkwekerijen warmte-uitstraling veroorzaken. Assimilatielampen, die onder andere voor de hennepteelt worden gebruikt, fungeren als bronnen van licht en warmte. Indien vanuit de lucht thermische opnamen worden gemaakt, worden dit soort warmtebronnen voor het menselijke oog zichtbaar. Thermische camera’s worden onder andere bij het bestrijden van milieudelicten gebruikt. Op een foto die met een thermische camera is gemaakt, kun je bijvoorbeeld zien dat een fabriek afvalwater loost in een rivier. Dat afvalwater is dan warmer dan het rivierwater, waardoor een verkleuring optreedt. Thermische camera’s bevinden zich tegenwoordig niet meer alleen aan boord van speciaal uitgeruste vliegtuigen en helikopters. Naar aanleiding van de bewuste anonieme tip gingen leden van het Bureau Techniek en Observatie gewapend met een thermische camera van het merk Aims type IR-2000 naar de bewuste woning. Met behulp van deze thermische camera worden middels zogenoemde grijswaarden temperatuurverschillen zichtbaar gemaakt. Bij de inzet van de camera werd geconstateerd dat het dak van de schuur van de woning warmteverschillen vertoonde ten opzichte van de wanden van de schuur en het dak van het woonhuis. Naar aanleiding van deze constatering verschaften agenten zich, met toestemming van de bewoners, de toegang tot de schuur vanwege vermoedelijke overtreding van de Opiumwet. Hierbij werd een hennepkwekerij bestaande uit 665 planten ontdekt. De kwekers – man en vrouw – werden voor de Politierechter gedaagd. Hen werd vertreding van de Opiumwet ten laste gelegd. Tevens vorderde de Officier van Justitie terugbetaling van het wederrechtelijk verkregen voordeel dat werd geschat op 30.134 Euro.
Ter terechtzitting bij de Politierechter spitste mijn verweer zich toe op het gebruik van de thermische camera. De inzet van de thermische camera was door de politie aangemerkt als een bijzonder opsporingsmiddel, maar uit niets bleek dat de Officier van Justitie hiervoor toestemming had gegeven. Omdat met de thermische camera iets wordt waargenomen, dat met het menselijke oog niet zichtbaar is, was naar mijn mening toestemming van de Officier van Justitie vereist. Vooral nu de inzet was gevolgd op slechts een enkele anonieme melding. De Politierechter bleek gevoelig voor dit verweer. Hij maakte geen gebruik van het op deze wijze vergaarde bewijs en sprak de verdachten vrij. Tegen de ontnemingsvordering voerde ik overigens een cijfermatig verweer dat door de Officier van Justitie werd overgenomen. Hij vroeg de Politierechter zijn vordering af te wijzen, hetgeen geschiedde. De Officier van Justitie was het niet eens met de vrijspraak en stelde hoger beroep in. Ten overstaan van het Gerechtshof te Arnhem werd de discussie aangaande de rechtmatigheid van het gebruik van de thermische camera nogmaals gevoerd. De Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof gaf aan dat het voor de praktijk wenselijk is te vernemen of voor de inzet van een thermische camera voorafgaande toestemming van de Officier van Justitie is vereist. Het Hof maakte duidelijk dat zulks niet het geval is. Met de camera wordt geen (noemenswaardige) inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van een verdachte gemaakt. Het is zelfs zorgvuldig als de politie naar aanleiding van een anonieme melding eerst met een thermische camera onderzoekt of de melding betrouwbaar is. Ik moet bekennen dat ik deze mening deel. Het Hof vernietigde de uitspraak van de Politierechter en veroordeelde kwekers tot het verrichten van een werkstraf voor de duur van 180 uur.
Het Gerechtshof te Den Haag heeft zich op 13 december 2002 uitgesproken over de rechtmatigheid van het gebruik van thermische opnamen vanuit de lucht. Ook dit Hof stelde vast dat met de camera slechts warmte-uitstraling wordt vastgelegd, zodat geen sprake is van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Het gebruik van een thermische camera is op grond van de Opiumwet volgens dit Hof ook zonder voorafgaande toestemming rechtmatig. De politie wordt hiertoe bevoegd geacht. Het opsporen van een hennepkwekerij wordt voor de politie steeds gemakkelijker!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden