Column

Titel: Het reguleren van de achterdeur

Geschreven door: André Beckers

In Zuid Limburg hebben de burgemeesters van Maastricht en Heerlen zich een voorstander getoond van het reguleren van de achterdeur. Opmerkelijk is dat deze burgemeesters afkomstig zijn uit het CDA en dat zij op Europees niveau steun voor hun plannen vragen. Op 20 mei 2005 vond in Maastricht een heuse Europese wietconferentie plaats. Komt hiermee verbetering van de positie van de coffeeshophouder in zicht?
We kunnen allemaal eenvoudig vaststellen dat de huidige praktijk niet deugt. Coffeeshophouders mogen in hun coffeeshops voortdurend maximaal 500 gram cannabis in voorraad houden en mogen per persoon maximaal 5 gram cannabis per dag verkopen. Maar het inkopen van cannabis en het naar de coffeeshops vervoeren van cannabis wordt niet gedoogd. Als een coffeeshophouder of een van zijn personeelsleden buiten de coffeeshop wordt betrapt met een voor de coffeeshop bestemde hoeveelheid cannabis is hij of zij strafbaar. Zelfs als deze hoeveelheid minder dan 500 gram bedraagt! Een stapje verder van de coffeeshophouder vinden we de handelaar en de teler. Zelfs als deze hun waren uitsluitend aan een gedoogde coffeeshophouder afleveren, riskeren zij straf. Dat is op zijn minst genomen niet logisch. Zonder de één kan de ander namelijk niet voortbestaan. Al vanaf 1976 kennen we deze problematiek. Toch krijgt de zogenoemde “achterdeur” van de coffeeshop tegenwoordig steeds meer aandacht van bestuurders? Waarom dat is? Sommige bestuurders hopen door het reguleren van de achterdeur een einde te kunnen maken aan de illegale hennepteelt.
Merkwaardige paradox
Aan de bestrijding van de hennepteelt heeft de overheid haar handen tegenwoordig meer dan vol. Burgers lijken steeds minder kwaad te zien in het telen van een illegaal product dat onder de noemer van gedoogbeleid mag worden verkocht. Vooraanstaande criminologen erkennen dat deze merkwaardige paradox een voedingsbodem vormt voor hennepteelt als veelvoorkomende criminaliteit. De enorme groei van het aantal hennepkwekerijen is weliswaar verklaarbaar, maar leidt helaas tot aanzienlijke maatschappelijke schade. De benodigde stroom wordt vaak gestolen. Overigens gebeurt dit voornamelijk uit angst voor ontdekking omdat opvallend stroomverbruik door stroombedrijven wordt gemeld aan de politie. Ook gevaar ligt tegenwoordig vaker op de loer omdat veel kwekers niet bereid zijn te investeren in dure, kwalitatief hoogwaardige, apparatuur, omdat bij ontdekking van de kwekerij alles wordt vernietigd en door justitie nagenoeg geen rekening wordt gehouden met de kosten van investeringen. Verdwijnt de illegale hennepteelt (grotendeels) als de overheid een aantal kwekers aanwijst om onder strikte voorwaarden wiet te telen voor uitsluitend gedoogde coffeeshops? Ik geloof daar niets van.
Allereerst worden coffeeshops slechts in 20 % van de Nederlandse gemeenten gedoogd. In de overige 80 % wonen uiteraard ook blowers. Een groot deel van hen kweekt zelf wiet of koopt deze bij een niet gedoogde huisdealer. Het reguleren van de achterdeur van de coffeeshop lost dus niets op in een gemeente zonder coffeeshop(s). We zien bovendien dat de hennepteelt in heel Europa toeneemt. Hiermee staat vast dat deze ontwikkeling niet volledig aan de aanwezigheid van coffeeshops kan worden toegeschreven. Illustratief is dat ook in België en Duitsland steeds vaker hennepkwekerijen worden ontmanteld, terwijl in deze landen geen gedoogde coffeeshops zijn gevestigd. Tengevolge van de aanscherping van de gedoogcriteria voor coffeeshops is een enorm illegaal verkoopcircuit van cannabis ontstaan. Jeugdigen onder de 18 jaar en personen die meer dan 5 gram cannabis willen aankopen, kunnen niet (meer) terecht in gedoogde coffeeshops. Deze groep koopt bij de niet gedoogde dealer, die op zijn beurt moet worden beleverd door een kweker. Het aantal gedoogde coffeeshops is de afgelopen jaren stevig gedaald, waardoor het gedoogde aanbod is afgenomen. Het aantal coffeeshops is mede door het invoeren van vestigingscriteria (b.v. afstanden tot scholen) teruggedrongen. Voor ieder verdwenen gedoogd verkooppunt zijn tientallen niet gedoogde verkooppunten in de plaats gekomen. Ook ten behoeve van dit enorme illegale verkoopcircuit vindt hennepteelt plaats.
Veiling van ‘kweeklicenties’
Als het aan de burgemeesters Leers (Maastricht) en Gresel (Heerlen) ligt, wordt een aantal “kweeklicenties” geveild. Wiettelers moeten dan tegen elkaar opbieden om het recht op gedoogde wietteelt te verwerven. De investering in een licentie moet door de teler worden terugverdiend. Voeg daar belastingheffing en overheidsbemoeienis bij de productie aan toe en prijsstijging staat vast. Bezoekers van gedoogde coffeeshops zullen in de verleiding komen hun wiet goedkoper bij de niet gedoogde dealer in te kopen. Diens achterdeur wordt immers niet “gereguleerd”. De illegale sector wordt niet getroffen door prijsstijgingen en kan daardoor de concurrentieslag met de gedoogde branche op de sloffen aan. Daarnaast bestaat het risico dat de rijkste teler niet automatisch diegene is die de cannabismarkt kent. Als de verplicht aangewezen kweker aan de gedoogde coffeeshophouder producten aanlevert waar onvoldoende vraag naar bestaat, zal de illegale handel daar ongetwijfeld flink van profiteren. Wat de gedoogde coffeeshophouder eventueel niet meer leveren kan (of door overheidsingrijpen niet meer leveren mag) is om de hoek in het illegale circuit volop verkrijgbaar. Ik verwacht dus niet dat het reguleren van de achterdeur van de coffeeshop ertoe leidt dat de illegale hennepteelt afneemt. De meest voor de hand liggende oplossing voor deze problematiek is het opheffen van het Opiumwetverbod. Wat we met alcohol en tabak klaar hebben gespeeld kunnen we toch zeker ook met cannabis? Als de Drank – en Horecawet als uitgangspunt hanteren, is de Cannabiswet zeer eenvoudig te schrijven.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden