Column

Titel: Kweken met een container?

Geschreven door: André Beckers

Tijdens de Highlife Hennepbeurs was er veel (kritische) belangstelling van de pers voor de als kwekerij ingerichte containers. Ik hoorde opmerkingen zoals: “Als je dit soort containers verkoopt, weet je toch zeker dat je koper zich niet zal gaan bezighouden met de onschuldige hennepteelt ten behoeve van eigen gebruik?”. Neen, eerlijk is eerlijk, dat kun je als verkoper niet met droge ogen beweren. Maar ja, aan de andere kant, stel je eens voor dat burgmeester Leers zijn zin krijgt en een proef mag houden met de “gereguleerde wietteelt”. Dan komen dit soort containers toch weer goed van pas? Leuk zo’n discussie, maar hoe kijken politie en justitie ondertussen tegen de verkoop van compleet ingerichte kwekerijen aan?
In het zuiden van het land controleerde de politie “een groothandel in klimaatbeheersing en ventilatiesystemen, irrigatiesystemen en electromaterialen”. Op het terrein van deze growshop trof de politie een tweetal opleggers aan die op dat moment werden ingericht als (mobiele) kwekerij. De werknemers hadden de assimilatielampen, de afzuigers en koolstoffilters al opgehangen en waren bezig met het testen van de apparatuur.
Milieuvergunning
De ingerichte opleggers werden in overleg met justitie door de politie beslag genomen. Er zou namelijk sprake zijn van een overtreding van de Wet Milieubeheer, aangezien er door de gemeente geen vergunning was verleend voor het inrichten van de oplegger tot kwekerij. De rechtsvraag was natuurlijk of voor deze activiteit een milieuvergunning is vereist. Dat degene die een oplegger als kwekerij in gebruik neemt voor de teelt van hennep over een milieuvergunning moet beschikken, levert geen discussie meer op. De Hoge Raad heeft namelijk bevestigd dat dit inderdaad het geval is. Als je meer dan 5 hennepplanten onder kunstlicht teelt, moet je beschikken over een milieuvergunning. De Wet Milieubeheer wordt in de praktijk gewoonlijk pas in stelling gebracht als een kwekerij wordt aangetroffen zonder planten. Een overtreding van de Opiumwet valt dan gewoonlijk niet te bewijzen. Als de politie de kwekerij dan toch wil ontmantelen, wordt de milieuwetgeving gebruikt. Gaat deze redenering dan ook op bij een (groot)handelaar in teeltapparatuur? Betekent dit concreet dat je als ondernemer geen mobiele kwekerijen mag bouwen?
Klaagschrift
Ik meen van niet, maar justitie dacht daar in deze zaak anders over. Om duidelijkheid te verkrijgen werd een klaagschrift tegen het voortduren van het beslag ingediend bij de rechtbank. Uit overleg met de gemeente bleek dat de bouw van een oplegger, die wordt ingericht als mobiele kweekinrichting, geen activiteit behelst waarvoor in het kader van de Wet Milieubeheer een vergunning moet worden verleend. Deze activiteit valt namelijk niet onder het Inrichtingen- en vergunningenbesluit behorende bij de Wet Milieubeheer. Een ieder die dergelijke opleggers en of containers bouwt, doet er overigens goed aan de gemeente schriftelijk te verzoeken hiervoor een milieuvergunning te verlenen. Hierdoor kunnen discussies met politie en justitie wellicht worden voorkomen. In deze zaak moest in een klaagschrift worden gesteld dat geen sprake was van een strafbaar feit, zodat geen redelijke grond bestond de inbeslagneming te laten voortduren. Verwezen is hierbij naar een vonnis van de rechtbank te Maastricht.
Teruggave
In die zaak was in een loods een vrachtwagen met aanhangwagen aangetroffen, die was ingericht voor de kweek van planten. In de vrachtwagen waren 279 potten met aarde, 20 assimilatielampen (600 Watt), 20 transformatoren /voorschakel- apparaten, 2 actieve koolfilters en 1 afzuigunit aanwezig. Door de aanwezigheid van potten met grond werd in die zaak door de rechtbank de intentie tot het kweken van planten aangenomen. Om die reden was een milieuvergunning volgens de rechtbank vereist. In de hier aan de orde zijnde zaak deed deze situatie zich niet voor. In de opleggers waren namelijk geen potten en aarde aanwezig. De rechtbank onderkende het verschil en verklaarde het beklag tegen de inbeslagneming gegrond. De Officier van Justitie kreeg de opdracht de opleggers terug te geven aan de eigenaar. De ondernemer die bedrijfsmatig opleggers of containers tot kwekerij inricht, doet er kennelijk goed aan geen potten en aarde bij te leveren.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden