Column

Titel: Mag je maximaal vijf hennepplanten telen?

Geschreven door: André Beckers

Deze vraag stond onlangs centraal toen twee vrouwen terechtstonden, omdat zij in hun achtertuinen respectievelijk vier en vijf hennepplanten hadden geteeld. Zoals dat tegenwoordig zo veel gebeurt, was de politie door een anonieme melder telefonisch getipt over de teelt van de buitenplanten. De planten bleken zonder enig technisch hulpmiddel in de volle grond te worden geteeld. De bedoeling van de twee hobbytelers was het uiteindelijke eindproduct zelf op te roken.
Na ontdekking van de planten deden de vrouwen vrijwillig afstand van hun uit de kluiten gewassen planten. De planten werden compleet met wortel, stam en bladeren nat op de weegschaal gegooid. Dat was schrikken, de planten wogen zo’n tien kilo per stuk! Dat slechts een fractie hiervan als bruikbaar eindproduct zou kunnen worden aangemerkt ontging de politie helaas. Uit de verhoren kwam duidelijk naar voren dat beiden ervan overtuigd waren niets verkeerd te hebben gedaan. De Officier van Justitie vroeg de Politierechter de dames te veroordelen tot een werkstraf van 120 uur.
Seponeren
Tijdens de terechtzitting moest de Politierechter als eerste de vraag beantwoorden of de Officier van Justitie door de twee dames te vervolgen het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel had geschonden. Naar mijn mening was dit het geval en had de Officier van Justitie de zaak moeten seponeren. Dit standpunt laat zich vrij eenvoudig als volgt onderbouwen. In september 1995 verscheen de nota “Het Nederlandse Drugbeleid, continuïteit en verandering” (de zogenoemde Paarse Drugnota). Deze nota heeft ook geleid tot de Richtlijnen van het College van procureurs-generaal van 10 september 1996, Stcrt. 187. In deze richtlijnen werd het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake cannabisteelt voor het eerst beschreven. Prioriteit bij de opsporing werd toegekend aan de bedrijfsmatige teelt. Bij een hoeveelheid van 5 henneplanten, zonder gebruikmaking van technische hulpmiddelen, werd aangenomen dat de teelt gericht was op productie ten behoeve van eigen gebruik. Bij het formuleren van dit uitgangspunt werd zeer realistisch onder ogen gezien dat levend plantmateriaal al gauw een gewicht van 30 gram te boven gaat. Toenmalige justitie minister Sorgdrager verwoordde dit in de Tweede Kamer als volgt: “Die 30 gramsnorm slaat niet op de planten, maar op de bewerkte spullen. ….vanwege de werkzame delen is gekozen voor de norm van vijf planten. Bij het wegen van die planten komt men niet op 30 gram uit. Het zijn twee aparte normen …..” (bron: 8 april 1998 TK 71-5293). Met andere woorden, zolang je vijf hennepplanten in je tuin staan ben je veilig voor politie en justitie, maar als je ze hebt geoogst geldt een ander gedoogcriterium. Slechts het aanwezig hebben van maximaal 5 gram wiet voor eigen gebruik wordt gedoogd. In de Aanwijzing Opiumwet van het College van procureurs-generaal van 2 november 2000, (Staatscourant 250) is het hiervoor beschreven beleid opnieuw bevestigd. Citaat: “Bij een hoeveelheid van 5 planten of minder wordt aangenomen dat er geen sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen. Deze situatie wordt gelijk behandeld als de situatie waarin wordt geconstateerd dat sprake is van een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik. In die gevallen volgt sepot met afstand, met als motief “gering feit”.
Internet
Nu zijn er natuurlijk heel wat mensen die geen juridische vakliteratuur lezen, maar wel op het Internet naar informatie zoeken. Hiervoor kun je bijvoorbeeld terecht op de site van het Ministerie van Justitie. Ik geef de vindplaats weer.
http://www.justitie.nl/publiek/criminaliteit_en_preventie/drugs/softdrugs/thuis_hennep_telen.asp
Vraag: Mag ik thuis hennepplanten telen?
Antwoord: Het telen van 5 planten of minder wordt niet vervolgd indien bij ontdekking afstand wordt gedaan van de planten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen beroeps/bedrijfsmatige teelt en niet-beroeps/bedrijfsmatige teelt van cannabis. Bij niet meer dan 5 planten wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van niet-beroeps/bedrijfsmatige teelt.
Hiermee staat vast dat het door mij beschreven beleid door de rijksoverheid aan een ieder kenbaar is gemaakt door officiële publicaties in de Staatscourant en op het Internet. Het Openbaar Ministerie is hierdoor gebonden aan deze beleidsregels. De beide verdachten konden er naar mijn mening dan ook gerechtvaardigd op vertrouwen dat bij ontdekking van hun gering aantal hennepplanten strafvervolging achterwege zou blijven na het doen van afstand van de planten. Een bevestiging van dit standpunt lezen we in een arrest van het Gerechtshof te Den Bosch van 18 maart 2003, waarin onder andere is overwogen: “Nu de hoeveelheid aangetroffen hennepplanten onder de gedooggrens van vijf planten is gebleven kan naar het oordeel van het hof in beginsel als uitgangspunt worden aangenomen dat de verdachte erop mocht vertrouwen dat ten aanzien van het aanwezig hebben van die hennepplanten tegen hem geen strafrechtelijke vervolging zou worden ingesteld”. De Politierechter passeerde het verweer en kwam tot een veroordeling. Hij legde na een bedenktijd van veertien dagen een geheel voorwaardelijke werkstraf voor de duur van 40 uur op en stelde de proeftijd vast op twee jaren. De dames waren zodanig onder de indruk van de eis van de Officier van Justitie, dat zij uit angst voor een zwaardere straf geen hoger beroep hebben ingesteld. Ik betreur het dat deze zaak niet is voorgelegd aan een hogere rechter!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden