Column

Titel: Is blowen normaal?

Geschreven door: André Beckers

Ja, natuurlijk is blowen, normaal zul je denken. Toch is niet iedereen hier vandaag de dag gelukkig mee. Zo lazen we op 1 juni 2007 nog in de krant dat het de Rotterdamse burgemeester Opstelten behoorlijk dwars zit “dat blowen steeds normaler wordt gevonden”. Deze intolerante houding ten opzichte van cannabisgebruik zie ik tegenwoordig steeds vaker. Ook politie en justitie hanteren ten aanzien van drugsgebruik op steeds meer plaatsen een ‘zero tolerance’ beleid. Hoe zit dat nou, mag de politie je zomaar je blowtje afpakken? Mag de politie op straat bij vermoedelijk cannabisgebruik je kleding onderzoeken?
Het gebruik van drugs is door de Opiumwetgever niet strafbaar gesteld. De wetgever wilde destijds een “drugsgebruiker” niet criminaliseren. In artikel 3 van de Opiumwet is het consumeren van cannabis niet strafbaar gesteld. De overheid steekt dit niet onder stoelen of banken. Als je op de internetsites van de voor de Opiumwet verantwoordelijke ministeries van Volksgezondheid en Justitie zoekt naar de inhoud van wet en beleid krijg je het navolgende beeld.
Opiumwet
De belangrijkste bepalingen over drugs zijn vastgelegd in de Opiumwet. Die maakt sinds 1976 onderscheid tussen harddrugs en softdrugs. Gebruik van drugs is niet strafbaar. Bezit, handel, verkoop en productie zijn dat wel.
Cannabis is niet legaal
Wiet, marihuana en hashish zijn minder slecht voor de gezondheid dan harddrugs. Maar ze zijn even illegaal. Cannabisstaat op lijst II van de Opiumwet evenals GHB en enkele andere stoffen. Dat betekent dat alle handelingen met betrekking tot deze drugs strafbaar zijn, zoals handel (import/export), verkoop, productie en bezit van softdrugs. Het gebruik van drugs is niet strafbaar.
Uit de richtlijnen voor het Openbaar Ministerie blijkt dat het aanwezig hebben van maximaal 5 gram cannabis bestemd voor eigen gebruik niet tot strafvervolging zal leiden. In sommige gemeenten is op bepaalde daartoe aangewezen plaatsen het openlijk gebruik van cannabis in de Algemene Plaatselijke Verordening strafbaar gesteld. Hiermee wil de gemeente op die plaatsen overlast voorkomen. Deze plaatselijke uitzondering zal ik hier niet verder bespreken!
Stel een politieambtenaar ziet iemand een joint roken. Mag de politie op die grond de jointroker aan zijn kleding onderzoeken? Het antwoord is neen, omdat:
a. het roken van een joint geen strafbaar feit oplevert;
b. deze waarneming geen “ernstige bezwaren” t.z.v. een misdrijf doet rijzen.
Het opzettelijk aanwezig hebben van niet meer dan 30 gram is als overtreding en niet als misdrijf strafbaar gesteld! Alleen in het geval van een misdrijf mag door de politie worden overgegaan tot het verrichten van een onderzoek aan de kleding van een cannabisconsument. Toch onderzoekt de politie dagelijks de kleding van blowers. Hoe dat kan? Omdat deze hiervoor toestemming geven. Als je geen toestemming geeft en je kleding wordt desondanks onderzocht, kun je daarover een klacht indienen. Door dat te doen kun je de ongewenste politiepraktijk proberen te veranderen!
Mag de politie kleine hoeveelheden cannabis in beslag nemen?
De Meervoudige Kamer van de Rechtbank Maastricht overwoog op 4 juli 2006 als volgt: “Aan de orde zijn de Aanwijzing Opiumwet van 2 november 2000 en de Richtlijn voor Strafvordering Opiumwet, softdrugs van 2 november 2000. De rechtbank maakt uit de Aanwijzing Opiumwet van 2 november 2000 op dat men maximaal 5 gram hennep in bezit mag hebben. De grens van wat gedoogd wordt ten aanzien van de verkoop van hennepproducten door de coffeeshops is gesteld op 5 gram. Het ligt in de rede in beginsel een zelfde grens te hanteren ten aanzien van het bezit van hennepproducten…”
Klaagschrift
De dagelijkse praktijk wijst helaas uit dat de politie steeds vaker ook kleine hoeveelheden cannabis in beslag neemt. Raar toch als de politie iets in beslag neemt wat je volgens de rechtbank mag hebben? Die praktijk kan eenvoudig aan de kaak worden gesteld door het indienen van een klaagschrift. De klager schrijft de rechtbank een brief waarin hij/zij duidelijk maakt waar en wanneer cannabis in beslag is genomen en waarom hij/zij zich daarover beklaagt. Als de politie de cannabis heeft gevonden na een onderzoek aan de kleding kan in het klaagschrift worden opgemerkt dat sprake was van een onrechtmatig onderzoek. Er mag bij dit onderzoek dan geen sprake zijn geweest van toestemming! Vervolgens kan de klagende cannabisconsument schrijven dat hij/zij er op mocht vertrouwen dat het bezit van een hoeveelheid van minder dan 5 gram cannabis ten behoeve van uitsluitend eigen gebruik mag en dat de inbeslagneming een inbreuk maakt op het gedoogbeleid. De coffeeshophouder verdient stevig geld aan de verkoop van kleine hoeveelheden cannabis. Hij wordt door politie en justitie ongemoeid gelaten en mag in zijn coffeeshop zelfs een hoeveelheid van maximaal 500 gram cannabis in voorraad houden. Dan kan het toch zeker niet zo zijn dat de consument zich een inbeslagneming van 5 gram en minder zou moeten laten welgevallen?
Een klaagschrift wordt tijdens een zitting behandeld door de raadkamer van de rechtbank. Dat kost rechterlijke capaciteit. Het zou dus zo kunnen zijn dat na een groot feest een onbezonnen politieactie aanleiding geeft tot het indienen vele klaagschriften. Of de rechtbank die de klaagschriften moet behandelen dit een leuk feestje vindt, waag ik te betwijfelen!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden