Column

Titel: Met vijf buitenplanten voor de strafrechter

Geschreven door: André Beckers

In 2006 beschreef ik in mijn column een rechtszaak waarbij twee meerderjarige vrouwen door de Politierechter werden veroordeeld tot een geheel voorwaardelijke werkstraf wegens de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten in hun tuin. Ik was van mening dat de strafrechter een fout vonnis had uitgesproken, maar kon de veroordeelden niet overtuigen van de zin van het instellen van hoger beroep. Onlangs kreeg ik een “herkansing”, zodat ik in deze column opnieuw aandacht besteed aan de strafrechtelijke gevolgen van de teelt van 5 hennepplanten.
Opnieuw verleende ik bijstand aan iemand die voor de rechter was gedaagd, terwijl hij niet meer dan 5 planten had geteeld in zijn tuin. Na ontdekking door de politie had hij afstand gedaan van zijn hennepplanten. De Officier van Justitie bood aan het strafbare feit af te doen tegen betaling van een transactievoorstel ad € 200. De man weigerde de schikking te betalen, omdat hij van mening was dat hij erop mocht vertrouwen dat hij geen straf zou krijgen. Hij wendde zich tot mij nadat hij een dagvaarding ontving. Hierin stond vermeld, dat hij opzettelijk vijf “grote hennepplanten” had geteeld. Door dat te doen, zo redeneerde de overigens charmante Officier van Justitie ter terechtzitting, mocht de man er niet op vertrouwen dat zijn handelen onbestraft zou blijven. Ik reageerde door te stellen dat de grootte van de planten in de tuin een gevolg was van moeder natuur. Op dit natuurlijke groeiproces, waarbij zon en regen de hoofdrol spelen, kon mijn cliënt geen invloed uitoefenen. Ik wees op de in de Staatscourant nummer 250 (2000) en 246 (2004) gepubliceerde “Aanwijzing Opiumwet”. Daarin lezen we in het geheel niets over de grootte of omvang van de hennepplant, terwijl hieruit weer wel duidelijk blijkt dat bij ontdekking van de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten na het doen van afstand daarvan vervolging achterwege blijft. (Dit geldt overigens alleen bij een meerderjarige verdachte.) Op deze gepubliceerde “Aanwijzing Opiumwet” kan iedere betrapte teler een rechtstreeks beroep doen. Daarbij kan worden gesteld dat het Openbaar Ministerie door in zo’n situatie wel te vervolgen het vertrouwens- en gelijkheidsbeginsel schendt. De rechter dient dan te onderzoeken of de vervolging in overeenstemming is met “de beginselen van behoorlijk procesrecht”. In dit verband wees ik de rechter op een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 18 maart 2003. Het Hof overwoog: “Voorts is gebleken dat de vier aangetroffen hennepplanten een gewicht van 90 kilogram vertegenwoordigden. … Nu de hoeveelheid aangetroffen hennepplanten onder de gedooggrens van vijf planten is gebleven, kan naar het oordeel van het hof in beginsel als uitgangspunt worden genomen dat de verdachte erop mocht vertrouwen dat ten aanzien van het aanwezig hebben van die hennepplanten tegen hem geen strafrechtelijke vervolging zou worden ingesteld”. Tot deze conclusie kwam het Hof zelfs na de vaststelling dat de 4 hennepplanten totaal 90 kilo wogen, zodat de redenering van de Officier van Justitie niet opgaat.
In een uitspraak van 4 juli 2006 lezen we dat de rechtbank te Maastricht vaststelt, dat uit de eerder door mij genoemde “Aanwijzing Opiumwet” niet blijkt dat deze uitsluitend ziet “op 5 henneplantjes in potten op de vensterbank” en niet op “struiken in de volle grond”. De rechtbank overwoog in dat verband: “voor zover het Openbaar Ministerie dat bij het opstellen wel bedoeld zou hebben is de regeling onduidelijk. Die onduidelijkheid moet dan echter voor rekening van de opsteller van de regeling komen en niet voor derden die meenden op de regeling af te kunnen gaan”. De Politierechter nam deze redenering gelukkig over en verklaarde de Officier van Justitie niet ontvankelijk. De Officier van Justitie was het hier niet mee eens en stelde hoger beroep in. Het Gerechtshof mag de zaak nu over enige tijd nog eens overdoen. De lezer die niet meer dan 5 plantjes teelt, dient wel te beseffen dat slechts bij ontdekking van de teelt daarvan het bovenstaande verweer kan worden gevoerd. Op het moment dat je de geteelde plantjes bewerkt of verwerkt (oogst), geldt als uitgangspunt dat je niet meer dan 5 gram hennep onbestraft aanwezig mag hennep. Het beleid op dit punt is en blijft dus krom!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden