Column

Titel: Coffeeshopbeleid…

Geschreven door: André Beckers

In de “Paarse Drugsnota” (1995) werd de basis gelegd voor ons huidige coffeeshopbeleid. De destijds lang verwachte verdergaande liberalisering bleef uit. De laatste paragraaf van de nota maakt glashelder dat ons coffeeshopbeleid moeilijk valt uit te leggen. Daar hoeft men zich volgens de beleidsmakers van de ministeries niet voor te schamen. Ons coffeeshopbeleid is weliswaar niet logisch maar hierbij moeten wij voor ogen houden (en nu citeer ik) “dat het drugbeleid geen oefening in de logica is”. De regering zag midden jaren negentig de opkomst van de in eigen land geteelde nederwiet onder ogen en stelde vast dat dit vroeg om een duidelijke beleidslijn. Aangenomen werd dat het marktaandeel van de in Nederland geteelde wiet toen al de helft van de totale binnenlandse consumptie van cannabis bedroeg. Dat betekent dat de andere helft van het marktaandeel (hasjiesj) moest worden geïmporteerd uit bronlanden zoals Marokko, Pakistan, Libanon en Afghanistan. De hennepteelt ten behoeve van de bevoorrading van coffeeshops werd niet op voorhand uitgesloten. Binnen door het lokale driehoeksoverleg vast te stellen voorwaarden, zou de huisteelt door meerderjarigen van kleine partijen nederwiet geen prioriteit bij de opsporing en vervolging krijgen. Duizenden kleine telers zouden langs deze weg op eigen bodem vrijwel ongestoord voldoende cannabis kunnen telen voor de instandhouding van de coffeeshopmarkt. De Minister van Justitie kondigde aan een wetsvoorstel te zullen indienen voor de verhoging van het wettelijke strafmaximum voor de teelt van cannabis van twee tot vier jaar gevangenisstraf. Voortaan zou bij de opsporing en vervolging van de teelt van nederwiet prioriteit worden gegeven aan de grootschalige, professionele teelt. Hiermee werd beoogd tegen te gaan, dat nederwiet een exportproduct zou worden. Laten we ruim 10 jaren na de totstandkoming van de “Paarse drugsnota” ons cannabisbeleid nog eens kritisch onder ogen zien en bezien of een verbetering daarvan mogelijk is.
Inmiddels bedraagt het marktaandeel van de in Nederland en onze buurlanden binnen geteelde “(Euro)wiet” naar schatting 75-80% van de totale lokale coffeeshopmarkt. De vraag naar wiet op de binnenlandse markt lijkt ten koste van de vraag naar hasjiesj fors te zijn gestegen. Het grote voordeel hiervan is dat de Nederlandse coffeeshopmarkt in veel mindere mate afhankelijk is geworden van de import uit traditionele bronlanden. Minder internationale drugstransporten richting Nederland leidt tot minder klachten uit het buitenland. Tot het vaststellen van een gedoogbeleid voor de teelt van wiet ten behoeve van de bevoorrading van coffeeshops is het nooit gekomen. In de jaren negentig lukte het de regering niet overeenstemming hierover te bereiken. Toch werd de politieke discussie hierover levendig gehouden. Op 27 juni 2000 werd met een meerderheid van één stem de motie Apostolou c.s. in de Tweede Kamer aangenomen. In deze motie werd de regering opgedragen te bevorderen dat – in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de opiumwet – richtlijnen zouden worden ontwikkeld op basis waarvan de productie van nederwiet en de toelevering daarvan aan coffeeshops zou worden geregeld. De motie werd door de regering niet uitgevoerd. Op 28 april 2005 heeft de Tweede Kamer twee moties aanvaard, van de leden Albayrak en Van der Ham. In deze motie werd de regering onder andere verzocht nieuwe scenario’s te onderzoeken voor het oplossen van de “achterdeurproblematiek”. De regering zou volgens deze motie de mogelijkheid van kleinschalige experimenten met regulering van de achterdeur van coffeeshops toe dienen te staan, zodat de voor- en nadelen hiervan in de praktijk zouden kunnen worden onderzocht. Opnieuw maakte de regering duidelijk niet mee te willen werken aan het reguleren van de hennepteelt ten behoeve van het coffeeshopbeleid. Wel zegde de regering toe dat er een studie zou plaatsvinden naar de juridische mogelijkheden voor het toestaan van een experiment zoals in de motie voorgesteld.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden