Column

Titel: Van hurende wietkweker tot dakloze!

Geschreven door: André Beckers

Op verzoek van de redactie schrijf ik deze keer geen column, maar besteed ik aandacht aan de mogelijke gevolgen van het kweken van wiet in woningen. Veelvuldig worden hierover vragen gesteld aan de redactie van Highlife. Ik som er een paar op.
  • 1. Moet er in je huurcontract een bepaling staan dat je geen wiet mag kweken om op straat te worden gezet?
  • 2. Ik heb de kwekerij inmiddels opgeruimd en moet toch het huis uit. Mag dat wel?
  • 3. Ik heb kleine kinderen en die komen met mij op straat te staan. Dat kan toch zeker niet?
  • 4. Ik ben ziek en afhankelijk van mijn woning. Dan mag mijn huurbaas me er toch zeker niet uitzetten?
  • 5. Ik heb wiet gekweekt in de schuur, garage of de tuin. Daar mogen ze me toch zeker niet mijn huis voor uitzetten?
  • 6. Ik heb maar 5 plantjes gekweekt voor eigen gebruik. Moet ik dan toch de straat op?
Deze bijdrage is niet bedoeld als een juridisch werkstuk. Degene die op zoek is naar een duidelijke juridische uiteenzetting van het huurrecht en een recent overzicht van rechterlijke uitspraken kan beter naar de boekwinkel gaan. Stop dan met het lezen van dit verhaal en koop het boek van Mr. W.D. Lok, getiteld “Hennepteelt en huurrecht”, Een analyse van rechterlijke uitspraken over hennepkwekerijen in huurwoningen, 2010, Celsius Uitgeverij. Misschien wel grappig om te horen is dat Mr. Lok in een voetnoot naar één van mijn columns in Highlife verwijst. Highlife behoort kennelijk tot de vakliteratuur van juristen die zich bezig houden met hennepvraagstukken.
Ik ga niet stilstaan bij de verschillen tussen opzegging, ontbinding en ontruiming. Mijn bedoeling is slechts om in heldere taal de lezer beknopt duidelijk te maken hoe je als huurder je huurwoning kunt kwijtraken als je gepakt wordt met wietteelt.
Een verhuurder die zijn huurder na de ontdekking van een kwekerij kwijt wil, moet zich in de eerste plaats tot zijn huurder wenden. Als deze bereid is de woning te verlaten, hoeft er niet te worden geprocedeerd. Gaat de huurder niet vrijwillig weg, dan moet door de verhuurder een gang naar de rechter worden gemaakt. De verhuurder zal dan een reden moeten aanvoeren om van zijn huurder af te komen. Hierna bespreek ik een aantal van deze redenen.
Goed huurderschap
Volgens het Burgerlijk Wetboek is iedere huurder verplicht zich als “goed huurder” te gedragen. Klinkt goed, maar wanneer ben je geen goed huurder? Deze vraag valt helaas niet eenduidig te beantwoorden. Het komt er feitelijk op neer dat iedere gedraging die volgens de aangegane huurovereenkomst niet behoorlijk is tegenover de verhuurder tot de conclusie leidt dat je je niet als een goed huurder gedraagt. Maar dan ben je er nog niet. Ook als je je vanuit het gehuurde niet gedraagt in de richting van je omgeving (buren) kan dat betekenen dat geen sprake meer is van goed huurderschap.
Uit de rechtspraak blijkt dat degene die wiet kweekt in een huurwoning zich in de regel niet als goed huurder gedraagt. De verhuurder hoeft daarvoor in de huurovereenkomst niet op te hebben genomen dat wietteelt verboden is! Onder het mom dat wietteelt slecht is voor het imago van de verhuurder en/of de buurt is menig wietkweker al uit zijn huurwoning gezet.
De bestemming van het gehuurde
De regel is dat je een gehuurde woonruimte slechts mag gebruiken als woning. Gebruik je een deel van je huurwoning als bedrijfsmatige hennepkwekerij (ook al is het maar één kamer!) dan wordt al snel aangenomen dat je het gehuurde in strijd met de bestemming hebt gebruikt.
Gevaar en risico’s
Al eerder schreef ik een column over het brandgevaar door kwekerijen. Een verzekeringsmaatschappij hoeft in dat geval de schade niet uit te keren. De verhuurder moet de schade dan verhalen op zijn huurder. Dat verklaart wellicht waarom verhuurders in de regel niet tolerant omgaan met wietkweek in hun eigendom.
In het algemeen wordt aangenomen dat de aanwezigheid van een professionele hennepkwekerij in een huurwoning tot gevaar voor de omgeving leidt. Hierbij wordt als argument gebruikt dat in de praktijk wietteelt meestal hand in hand gaat met de diefstal van stroom. Als de stroominstallatie niet vakkundig is aangesloten, ligt brandgevaar op de loer. Ook als de stroomkabels te dun zijn om de gevraagde stroom te leveren, is de kans aanwezig dat de stroomkabels smelten. Niet alleen de stroom, maar ook water en vocht vormen een risico. Water- of vochtschade tast immers de waarde van een woning aan.
Het opruimen van de kwekerij en het uitspreken van de belofte; “ik zal het nooit meer doen” doet geen wonderen. De rechter kijkt naar wat geweest is. Een wiet kwekende huurder komt er bij de rechter slechter vanaf dan onze premier in de Tweede Kamer. Als die soldaten op onjuiste gronden een zinloze oorlog instuurt, hoeft hij achteraf slechts plechtig te verklaren, dat hij dit met de inzichten van nu, nooit meer zou doen.
Voor alle duidelijkheid benadruk ik dat het gevaar of het risico zich niet daadwerkelijk hoeft te hebben voorgedaan. Dergelijk gevaar wordt in de regel eenvoudigweg aangenomen. Andersom is kwalijker. Als in het gehuurde brand uitbreekt als gevolg van de kwekerij of er ontstaat waterschade dan ben je als huurder de pisang. Ook al kweekte je niet meer dan 5 planten uitsluitend voor je eigen gebruik! Als je voor eigen gebruik teelt, moet je dat zo veilig mogelijk doen. Ik kom daar zo meteen op terug.
Teelt voor eigen gebruik
Kun je bij ontdekking van de teelt voor eigen gebruik uit je woning worden gezet? Dat is een lastige vraag. Als je de rechtspraak analyseert, valt op dat er (helaas) nog steeds aanzienlijke verschillen waar zijn te nemen. Dat begint al bij justitie. De Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie laat zien dat justitie niet optreedt tegen de teelt van niet meer dan 5 hennepplanten door een meerderjarige voor uitsluitend eigen gebruik. In sommige arrondissementen zetelen Officieren van Justitie en Politierechters, die nog menen dat deze uitzondering alleen geldt voor 5 kleine plantjes op de vensterbank. Over het duidelijke gebrek aan groene vingers dat tot deze opvatting leidt, zal ik het nu niet hebben. Meestal denkt de rechter hier gelukkig anders over.
De huurder die niet meer dan 5 planten teelt is niet bedrijfsmatig bezig. Als hij daarbij geen gevaar, geen hinder en ook geen risico voor het ontstaan daarvan veroorzaakt, wordt hij in de meeste gevallen na ontdekking niet uit zijn woning gezet.
Teelt in tuin, schuur of garage
De tuin, de schuur en de garage horen onlosmakelijk bij het gehuurde. De rechtspraak leert dat de rechter in de regel geen verschil ziet in het feit dat niet in de woning, maar daarbuiten wordt geteeld. Ook als je in een los van de woning staande schuur of garage teelt, kan de verhuurder daartegen optreden.
Kinderen
De aanwezigheid van minderjarige kinderen in een woning dwingt de rechter tot het maken van zeer zorgvuldige afwegingen. Vaak houdt dit gegeven een uitzetting uit de woning uiteindelijk niet tegen, maar vertraagt de aanwezigheid van kleine kinderen de uitzetting wel. De overheid moet natuurlijk voorkomen dat minderjarige kinderen op straat terecht komen.
Ziekte
De rechtbank te Breda weigerde een huurder op straat te zetten die 30 planten had geteeld voor pijnbestrijding. Deze huurder zat met een dwarsleasie in een rolstoel en huurde een aangepaste woning. De rechtbank Arnhem vond de teelt voor bestrijding van een reumatische aandoening en agressie te weinig onderbouwd om te voorkomen dat de huurder op straat kwam te staan. Datzelfde oordeel trof een invalide man in zijn met veel eigen geld aangepaste huurwoning die in een kelder onder zijn vrijstaande schuur stekjes teelde.
Tot slot
De boodschap is duidelijk. Als je wiet wilt kweken, moet je dat niet in je huurwoning of de daarbij behorende tuin of gebouwen doen. Wil je desondanks toch wiet kweken? Beperk je risico’s dan! Hoe? Door maximaal 5 planten te telen en daarbij alle mogelijke voorzorgmaatregelen te nemen om gevaar, schade of hinder te voorkomen.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden