Column

Titel: Aan ieder nadeel kleeft een voordeel

Geschreven door: André Beckers

Ons kabinet heeft de afgelopen maanden duidelijk gemaakt dat het coffeeshopbeleid ingrijpend zal worden gewijzigd. Laat ik beginnen met het goede nieuws. Zelfs dit kabinet maakt geen einde aan het gedoogbeleid! Coffeeshops hebben hun maatschappelijk nut bewezen, maar daar mag niet iedereen meer van profiteren.
Het kabinet wil dat het klantenbestand van de coffeeshops wordt beperkt tot maximaal 2000 vaste klanten. De klanten moeten in Nederland woonachtig zijn en zich als clublid laten registreren. Met ingang van 1 januari 2012 zou dit moeten gelden voor de coffeeshops in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, maar uitstel zou volgens de minister ook mogelijk kunnen zijn.
Unieke kans
Later zou per 1 januari 2013 de rest van het land aan de beurt zijn. Aan een antwoord op de vragen welke gegevens moeten worden geregistreerd, hoe deze moeten worden bewaard en beveiligd, en aan wie met welk doel inzage in de geregistreerde gegevens kan worden verstrekt, waagt het kabinet zich niet. Dat is de verantwoordelijkheid van de coffeeshophouder. Naleving van de privacywetgeving krijgt geen aandacht.
Het weren van buitenlanders uit de coffeeshops leidt tot kleinere coffeeshops. Dat biedt de unieke kans eindelijk ook de bevoorrading te regelen. Het is opvallend dat het kabinet hiervoor nog geen enkel plan heeft gepresenteerd. Als het kabinet echt wil bereiken dat het buitenland geen hinder van ons gedoogbeleid ondervindt, moet de achterdeur worden geregeld.
Logische feiten
Tijdens de behandeling van de zaak tegen de Maastrichtse coffeeshop Easy Going te Luxemburg stelden de rechters van het Hof van Justitie van de Europese Unie diverse vragen over de bevoorrading van de Nederlandse coffeeshops. Hoe is die bevoorrading geregeld? Wie teelt de wiet die vanuit de coffeeshops wordt verkocht? Met het antwoord dat dit in het beleid niet geregeld is, werd geen genoegen genomen. De rechters somden de logische feiten op. De coffeeshops zijn open, verkopen dagelijks aanzienlijke hoeveelheden cannabis en moeten dus worden bevoorraad. De Nederlandse regering weet dat ook. Wie verzorgt de bevoorrading en waar komen die cannabisproducten vandaan? Is dat door de Nederlandse regering dan niet onderzocht? Wordt dit niet gecontroleerd? De vertegenwoordigers van de Nederlandse regering konden deze vragen ondanks aandringen van de rechters niet beantwoorden. Een incompleet beleid valt eenvoudigweg niet uit te leggen. Niet in eigen land, maar zeker niet in het buitenland.
Gedoogde teelt
De vertegenwoordigers van België en Duitsland maakten duidelijk dat in hun land veelvuldig sprake zou zijn van het telen van hennep om coffeeshops in Nederland te kunnen bevoorraden. Nederlandse wietkwekers zouden als gevolg van het strenge opsporingsbeleid rondom hennepteelt veelvuldig uitwijken naar onze buurlanden die daarvan hinder ondervinden.
Het kabinet kan deze in Luxemburg aan de orde gestelde problematiek heel eenvoudig oplossen door de coffeeshophouders ruimte te bieden voor gedoogde teelt ter bevoorrading van hun “kleine en meer beheersbare” coffeeshops. Daarmee komt dan een einde aan de teelt over de grens. Van die teelt staat dan vast dat deze niets van doen heeft met de Nederlandse coffeeshops. De Schengen-uitvoeringsovereenkomst kan als juridische basis dienen voor het gedogen van de teelt door gedoogde kleinschalige coffeeshops. De coffeeshophouder produceert dan in eigen beheer hetgeen hij aan zijn klanten verkoopt. De overheid kan in het gedoogbeleid kwaliteitseisen stellen aan de te produceren cannabis. Denk daarbij niet alleen aan THC-gehaltes, het gebruik van groei- en bestrijdingsmiddelen, maar ook aan de arbeidsomstandigheden. Je kan op die manier als coffeeshophouder en overheid met een hand op het hart stellen dat de gedoogde coffeeshop niet afhankelijk is van criminaliteit aan de achterdeur.
Reguleren!
Bijkomend voordeel is dat de overheid de belastingnadelen die kleven aan het verkleinen van de coffeeshops kan compenseren door de bevoorrading te reguleren. De omzet van de meeste coffeeshops zal na invoering van de maatregelen gaan kelderen. Minder winst is minder belastinginkomsten. De coffeeshops die met een enorme daling van inkomsten worden geconfronteerd, zullen personeel moeten gaan ontslaan. Deze arbeiders zijn dan aangewezen op uitkeringen. Deze ontslaggolf kan worden voorkomen door de verkoopmedewerkers een baan als productiemedewerker aan te bieden. Je betrekt dan mensen bij de productie die de verkoopmarkt op hun duimpje kennen. De productiekosten bij gedoogde teelt liggen lager dan de prijzen die nu op de illegale markt worden betaald. Dat betekent dat een gedoogde productie zal leiden tot een hogere brutowinstmarge.
Kortom, reguleren die teelt!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden