Column

Titel: Worden ‘zware’ hasj en wiet harddrugs?

Geschreven door: André Beckers

Het kabinet maakte in oktober bekend dat ze ‘zware cannabis’ op lijst I van de Opiumwet wil plaatsen. Onder ‘zware cannabis’ verstaat het kabinet hasj en wiet met een THC-gehalte van meer dan 15%. Op Lijst I zijn de verdovende middelen vermeld, die een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid vormen. Verreweg de meeste hasj en wiet komen zo in hetzelfde rijtje te staan als middelen zoals heroïne en cocaïne.
Het kabinet wijst naar de politieke geschiedenis. Het nu gewenste onderscheid zou in lijn zijn met het in 1976 gemaakte onderscheid tussen hennepproducten met een hoog en een laag gehalte aan THC.
Dat is een argument waarover kan worden getwist als we kennis nemen van de inhoud van het arrest van de Hoge Raad van 2 maart 2010. Uit dit arrest blijkt namelijk dat zelfs Ice-O-Lator met een bijzonder hoog THC-gehalte van ongeveer 40% op grond van diezelfde politieke geschiedenis volgens de rechter nu juist als Lijst II middel moet worden aangemerkt. De hoogste rechter koos voor een andere uitleg dan het kabinet.
Exploitatie coffeeshop bemoeilijken
Het lijkt waarschijnlijker dat het kabinet de exploitatie van coffeeshops nog verder wil bemoeilijken. Na invoering van de voorgenomen wijziging zullen de coffeeshops alleen nog hasj en wiet met een THC-gehalte van maximaal 15% kunnen aanbieden. Mijn inschatting is dat 80 tot 90% van de soorten die nu op de menukaarten staan af zullen vallen. Als de gedoogde coffeeshop niet aan de bestaande vraag van de consument kan voldoen, zal het marktaandeel van de illegaliteit naar verwachting fors gaan stijgen.
Gelukkig vergt het plaatsen van zware cannabis op Lijst I van de Opiumwet meer dan een enkele pennenstreek. Het kabinet moet nog advies vragen aan de Raad van State. De voorgenomen maatregel moet ook worden voorgelegd aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer, voordat de gewenste wijziging van de Lijsten van de Opiumwet kan worden vastgesteld. Kamerleden kunnen het kabinet kritische vragen stellen en kunnen zich tegenstander van de maatregel tonen. Dit proces vergt nog tijd.
Praktische uitvoerbaarheid?
Het ligt voor de hand dat met name de praktische uitvoerbaarheid van de voorgenomen maatregel tot veel vragen van volksvertegenwoordigers zal gaan leiden. In 1976 maakte de regering in de Tweede Kamer met betrekking tot hasj en hennep heel bewust geen onderscheid naar gelang het THC-gehalte. Dit om de volgende reden: “daar het ondoenlijk is dit gehalte bij de opsporing vast te stellen.” Vandaag de dag is die situatie niet gewijzigd. Een politieambtenaar kan nog steeds geen THCgehalte meten. Dat kan het Nederlands Forensisch Instituut wel, maar dat gebeurt in de huidige praktijk alleen in bijzondere gevallen. Na invoering van de maatregel zal standaard moeten worden gemeten en dat zal zeer waarschijnlijk vanwege doorlooptijden de nodige kostbare tijd gaan vergen. Dat betekent dat bij het aantreffen van hasj en of hennep niet op korte termijn vastgesteld kan worden of sprake is van “soft- of van harddrugs”. Hoe behandel je als agent een aangehouden verdachte als je niet weet of deze harddrugs verhandelde of softdrugs? Werkinstructies en richtlijnen zullen moeten worden aangepast. Daarbij leert de ervaring dat haastige spoed zelden goed is. Reden voor een pas op de plaats.
Nieuwe soorten?
Het kabinet veronderstelt dat coffeeshophouders precies weten wat de THC-gehaltes zijn van de hasjiesj en wiet die ze verkopen. Dat zou zelfs op de menukaarten staan vermeld. Niets is minder waar. Als de maatregel wordt ingevoerd, moeten coffeeshophouders de beschikking krijgen over snelle en ook betrouwbare testmethoden. Ook de politie moet in staat worden gesteld snel en zorgvuldig THC-gehaltes te meten. Als metingen uiteen lopen moet een onafhankelijk en wetenschappelijk erkend bureau een contra expertise kunnen gaan uitvoeren. Het onderscheid tussen 15% en 15,1% aan THC kan een wezenlijke wijziging in een toekomstige strafzaak te weeg brengen.
De kwekers van wiet die specifiek voor coffeeshops bestemde wiet willen kweken, zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe soorten. Dat vergt behoorlijk wat tijd. Er zullen zaden moeten worden gepoot, moederplanten worden opgekweekt, stekken worden opgetrokken en er zal opnieuw moeten worden gekruist (veredeld) om bepaalde raseigenschappen aan te passen. Dat is een proces dat veel tijd in beslag zal gaan nemen.
Kabinet, bezint eert ge regeert!

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden