Column

Titel: Verbod voor growshops echt haalbaar?

Geschreven door: André Beckers

In het magazine van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verscheen op 28 juli 2011 een artikel met de titel ‘Illegale hennepteelt aan banden’. Daarin werd melding gemaakt van het voorstel tot wijziging van de Opiumwet, dat door minister van Justitie Opstelten voor advies naar de Raad van State is gestuurd. Als deze wetswijziging wordt doorgevoerd, zijn alle handelingen van personen en bedrijven waarmee de illegale hennepteelt wordt voorbereid en bevorderd strafbaar. Om strafbaar te zijn hoef je dan niet eens zelf hennep te telen. Hoe zit dit?
Het is de minister met name te doen om de hele industrie rondom de hennepteelt. In het bijzonder heeft hij daarbij zijn oog laten vallen op de growshop. Volgens de minister leveren growshops niet alleen op grote schaal goederen voor het telen, maar dragen ze ook zorg voor de financiering en inrichting van kwekerijen.
Symboolwetgeving
Als een growshophouder zorg draagt voor de financiering en inrichting van een kwekerij is ook zonder wijziging van de Opiumwet al sprake van een strafbaar feit. De strafwetgeving richt zich namelijk sinds jaar en dag niet alleen op de feitelijke dader, maar ook op degene met wie de dader bewust en nauw samenwerkt (de medepleger), en degene die hem bij het plegen van zijn (mis)daad opzettelijk behulpzaam is (de medeplichtige).
In dat opzicht regelt het wetsvoorstel iets dat niet meer geregeld hoeft te worden. Dat zie je vaak bij symboolwetgeving. Daarmee wil een minister laten zien dat hij met alle middelen wil optreden tegen een ongewenste situatie. Hij wekt daarmee voor het slecht geïnformeerde publiek de indruk dat de wetgeving tekort schiet. In werkelijkheid is sprake van een tekort aan mankracht en geld. Een kritische politietop zal tandenknarsend vaststellen dat er al veel te veel aandacht en geld naar de opsporing van hennep gaat. Een pillenboer loopt tegenwoordig aanzienlijk minder risico dan een wietboer! Wie had dat ooit gedacht.
Achterdeur
Het wetsvoorstel is bedoeld om de enorme illegale teelt van wiet in ons land terug te dringen. In 2009 zijn 4.727 illegale kwekerijen ontmanteld en zijn bijna een miljoen hennepplanten in beslag genomen. Uitgaande van de theoretische opbrengst van 28,2 gram per plant leveren 1.000.000 planten 28.200 kilogram wiet op. Dat in de praktijk veel kwekers in hun handjes knijpen bij een opbrengst van 10 tot15 gram per plant geloven politie en justitie niet. Hoeveel wiet er jaarlijks wordt verkocht vanuit de gedoogde coffeeshops is door de overheid nog nooit eerlijk in beeld gebracht. De overheid voorkomt hiermee dat het publiek relativeert. Wat is de zin van het aanscherpen van regelgeving als je als overheid zelf een illegale vraag creëert? De achterdeur van de coffeeshop moet snel worden geregeld, zodat het beleid beter kan worden uitgelegd aan de burger.
Vijand
Justitie wil op dit gebied niets reguleren en heeft eindelijk een vijand die de moeite van het bestrijden waard is. Justitie is ervan overtuigd dat de samenwerkende overheden de kleine teler het leven inmiddels zo zuur hebben gemaakt dat deze al enkele jaren de pijp aan Maarten heeft gegeven. De teelt zou de laatste jaren groter en professioneler zijn geworden. Hoe groot? In 2009 bedroeg de gemiddelde omvang van een ontmantelde kwekerij 211 planten. De thuiskweker lijkt niet opgewassen tegen huisuitzettingen, het afsluiten van stroom, het opleggen van straffen, het ontnemen van vaak theoretische winsten en het opleggen van belastingaanslagen. Murw geslagen zouden de kleine jongens plaats hebben gemaakt voor grote boeven die volgens politie en justitie met alle middelen moeten worden bestreden. Dat de tolerantie van justitie tot een minimum is gedaald, krijgt nagenoeg geen aandacht. Zelfs als je met een enkel lampje een binnentuintje van maximaal 5 planten voor je eigen blow erop nahoudt, ben je al een professionele kweker. Kortom, je bent in het huidige strafklimaat als kweker al heel gauw een echte boef.
Gezond verstand
Hoe zit dat nu met growshops die over een vergunning van de gemeente beschikken. Mogen die straks op basis van hun vergunning de exploitatie van hun growshop ongewijzigd voortzetten? Minister Opstelten is daar heel duidelijk over. Vanaf de datum dat het wetsvoorstel in werking treedt, is er geen ruimte meer om growshops vergunningen te verlenen. Verleende vergunningen zullen moeten worden ingetrokken. Als het aan de minister ligt, hebben de bestaande growshops dus hun langste tijd gehad. Maar gaat dat lukken?
Ik geloof er niets van en wijs op het advies van de Raad van State van 27 mei 2011. Dit adviesorgaan houdt er sterk rekening mee dat growshophouders zich steeds meer zullen gaan profileren als bijvoorbeeld een regulier tuincentrum. De bedrijvigheid en bedrijfsvoering zal worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Kortom, de politieman zal worden opgezadeld met de last om te bewijzen dat een ondernemer opzettelijk spullen leverde om de hennepteelt te bevorderen. Het verzamelen van voldoende bewijs zal veel tijd en mankracht gaan vergen. In een tijd van economische malaise moet je ook als overheid keuzes maken. Laten we hopen dat daarbij het gezonde verstand zal worden gebruikt.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden