Column

Titel: Meld Misdaad Anoniem

Geschreven door: André Beckers

In Highlife nummer 2 van 2008 beweerde ik dat het de politie niet is toegestaan om op basis van per telefoon verstrekte anonieme informatie een woning tegen de wil van een bewoner te betreden. Hoe zit dat vandaag de dag? Wat gebeurt er met die vele duizenden telefonische meldingen, die bij het meldpunt “Meld Misdaad Anoniem” binnenkomen?
Voor alle duidelijkheid zal ik eerst een onderscheid maken tussen twee verschillende situaties. Een woning kan door de politie worden betreden met toestemming van de bewoner of tegen de wil van de bewoner. Voor juristen is dit een belangrijk verschil. Ik zal proberen dat te verduidelijken.
“Mag ik even binnenkomen?”
De politie zal voorafgaand aan het betreden van een woning altijd proberen toestemming daarvoor te krijgen van de bewoner. Stel je even de volgende situatie voor. Er wordt aangebeld, je opent de deur en je hoort een agent vragen: “Mag ik even binnenkomen, want we vermoeden dat u hennep teelt?” Wat doe je dan? De meeste mensen die hennep telen openen dan de deur en antwoorden: “Kom binnen, uw vermoeden is juist, ik kweek wiet op zolder (of in de kelder, de garage of waar dan ook in huis).” In dat geval maakt het niet uit of de politie nu al dan niet op juiste gronden je woning heeft betreden. De rechter zal in dat geval in een strafzaak namelijk oordelen, dat er tengevolge van de gegeven vrijwillige toestemming tot binnentreden geen sprake is van een inbreuk op een recht. Het binnentreden is dan per definitie rechtmatig. Heb je als bewoner een andere mogelijkheid? Ja, je kunt de politie de toegang tot je woning weigeren. Dat doe je door de woorden uit te spreken: “Ik wil niet dat u mijn woning binnenkomt, u krijgt geen toestemming van me.” De politieman zal je in het geval dat hij beschikt over een “schriftelijke machtiging tot binnentreden van een woning tegen de wil van de bewoner” deze tonen. In dat geval maakt de politieman in zijn proces-verbaal melding van het feit dat de woning tegen de wil van de bewoner is betreden. Tijdens een rechtszaak zal de strafrechter dan onderzoeken of de woning rechtmatig is betreden.
Positieve netmeting
Recentelijk stond ik een hennepteler bij die de politie de toegang tot zijn woning had ontzegd. Er bleek een schriftelijke machtiging tot het betreden van de woning tegen de wil van de bewoner te zijn afgegeven op basis van de volgende informatie:
  • Meld Misdaad Anoniem melding inhoudende: “er zit een wietplantage aan de Xstraat nummer Y te Z”. De planten staan op zolder van deze woning. Het gaat om 300-400 planten”;
  • Positieve netmeting (belastingmeting).
Bij een netmeting ziet het stroombedrijf hoeveel stroom wordt afgenomen door een blok huizen. Soms gaat dat om slechts een paar woningen en soms om een heel blok. Navraag leerde mij dat in dit geval de netmeting betrekking had op 50 panden gelegen aan X-straat. In welke woning of welke woningen wordt gekweekt, blijkt niet uit zo’n meting! Ik wees er op dat in de anonieme melding geen namen waren genoemd van betrokkenen, het huis niet was beschreven en het aantal planten leek te zijn gebaseerd op een ruwe schatting. Naar mijn mening is in zo’n geval sprake van een grote foutkans. De Officier van Justitie was het met mij eens en vorderde na het horen van mijn pleidooi alsnog vrijspraak.
Feitenrechter
De Politierechter was het daar niet mee eens en oordeelde in zijn vonnis: “dat de concrete melding via Meld Misdaad Anoniem over de aanwezigheid van de hennepkwekerij in de woning van verdachte en de omvang van die hennepkwekerij, in combinatie met het resultaat van de belastingmeting door Essent, een voldoende redelijke verdenking oplevert dat in de woning van verdachte een hennepkwekerij aanwezig is. Dat de belastingmeting betrekking had op een blok van 50 woningen doet daaraan niet af.” Houdt zo’n redenering stand? Ja, want het Gerechtshof bevestigde onlangs dit vonnis in hoger beroep!
Het oordeel of sprake is van een voldoende redelijke verdenking ter zake van overtreding van de Opiumwet is volgens ons hoogste rechtscollege voorbehouden aan de feitenrechter. De feitenrechter is de rechter bij de rechtbank en het gerechtshof. Van diens oordeel ben je als hennepteler dus afhankelijk. Betekent dit nu dat je maar beter direct vrijwillig toestemming kunt verlenen aan de politie om je woning desgevraagd te betreden? Iedere kritische strafrechtadvocaat zal je adviseren nooit vrijwillig medewerking te verlenen. Bij verleende toestemming heb je geen schijn van kans op vrijspraak, terwijl je bij weigering nog een kleine kans daarop maakt.

Bezoek ons

Paardestraat 29
6131 HA Sittard
Limburg - Nederland

Contact opnemen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: +31 (0)46 760 0030
Fax: +31 (0)46 760 0039

Openingstijden

Ma – Vr 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag en zondag gesloten
Alle rechten voorbehouden © 2018, Beckers & Bergmans Advocaten
Website beheer en onderhoud LinQxx - Beter online gevonden worden