Fiscaal recht

Wij hebben binnen ons kantoor ervaring opgedaan met het verlenen van rechtsbijstand in belastingzaken, die een gevolg zijn van strafrechtelijke handhaving. U kunt een beroep op ons doen:

  • Als de belastingdienst aankondigt een controle bij u in te willen stellen of u een “vragenbrief” toestuurt;
  • Als de belastingdienst aan u kenbaar maakt voornemens te zijn een belastingaanslag op te leggen;
  • Als de belastingdienst een belastingaanslag (met vergrijpboete) aan u oplegt;
  • Als u een compromis (vaststellingsovereenkomst) met de belastingdienst wilt bereiken;
  • Als u bezwaar wilt maken tegen een opgelegde belastingaanslag;
  • Als u in beroep wilt komen tegen het ongegrond verklaren van een ingediend bezwaarschrif
Top