Bestuursrecht

Wij beschikken over ruime ervaring bij het verlenen van rechtsbijstand in bestuursrechtelijke geschillen. Denk hierbij aan:

 • Intrekking / weigering vergunning (gedoogverklaring) coffeeshophouder.
 • Sluiting woning / gebouw door burgemeester (art. 13b Opiumwet)
 • Verhalen kosten ontmantelen hennepkwekerij
 • Intrekking, opschorting, verlaging en terugvordering uitkering vanwege hennepteelt
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 • Wet BIBOB
 • Besluiten RDW en CBR

Bij Aukje Bergmans-Jeurissen kunt u daarnaast ook terecht voor zaken op het gebied van:

 • Sociaal zekerheidsrecht (uitkeringen e.d.)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
 • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Ziektewet (ZW)
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Toeslagenwet (TW)
 • Uitkeringsfraude en fraude met premies
 • Geschillen met bestuurlijke boetes
 • Klachten
Top