Civiel Recht

Wij beschikken over ruime ervaring bij het verlenen van rechtsbijstand in civielrechtelijke zaken.
Op het gebied van hennepteelt kunt u denken aan:

 • Geschillen met netbeheerder of energieleverancier
 • Huurzaken 
 • Verzekeringszaken

Binnen ons kantoor heeft Aukje Bergmans-Jeurissen zich gespecialiseerd in de volgende onderwerpen:

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding: ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed
 • Voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
 • Boedelverdelingen tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning.
 • Alimentatiezaken
 • Gezagsvoorzieningen en omgangsregelingen
 • Ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen
 • Erkenning en ontkenning vaderschap
 • Gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
 • Naamswijziging
 • Ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag
 • Adoptieprocedures

Arbeidsrecht
Onder andere op het gebied van:

 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst (ontslag op staande voet, de beëindigingovereenkomst, de UWV-procedure of de ontbindingsprocedure bij de kantonrechter)
 • kennelijk onredelijk ontslagprocedure
 • arbeidsongeschiktheid

Huurrecht
Onder andere op het gebied van:

 • de beëindiging van de huurovereenkomst
 • wanbetaling
 • achterstallig onderhoud
 • geschillen over de huurprijs van het gehuurde

Consumentenrecht
Onder andere op het gebied van:

 • Algemene voorwaarden
 • Garantie
 • Conformiteit
 • Gebrekkige producten
 • Incasso
 • Colportage en koop via internet (koop op afstand)
 • Consumentengeschillen en procedures
Top