Beckers & Bergmans Advocaten is een samenwerkingsverband tussen het eenmanskantoor “advocatenkantoor Mr. Drs. G.A.C. Beckers” en de vennootschap onder firma “Bergmans Advocaten VOF”.

Hoewel er intern sprake is van twee afzonderlijke zelfstandige ondernemingen merkt u als cliënt daar niets van. U weet steeds met wie u zaken doet. Wij streven ernaar u als cliënt te laten profiteren van onze krachtenbundeling.

Ons kantoor geniet landelijke bekendheid op het gebied van rechtsbijstand in zaken die te maken hebben met hennep(teelt) en coffeeshops.

In de dagelijkse praktijk krijgt u in een Opiumwet-zaak vaak niet alleen te maken met de politie en justitie. De burgemeester kan uw woning tijdelijk sluiten, de Belastingdienst kan een aanslag Inkomstenbelasting over uw verdiensten opleggen, uw verhuurder kan u de huur opzeggen, het stroombedrijf kan u een dikke stroomrekening presenteren, uw werkgever kan proberen u te ontslaan en uw uitkeringsinstantie kan uw uitkering intrekken en zelfs terugvorderen. Justitie zal illegale verdiensten van u proberen af te pakken met een ontnemingsvordering. Met al deze problemen kunt u bij ons advocatenkantoor terecht. Door onze intensieve samenwerking zijn wij in staat u op alle relevante rechtsgebieden rechtsbijstand te verlenen. Dit alles in één huis concept biedt u vele voordelen.

Home_FotoTussenTekst_01

Kosten rechtsbijstand
Als uw inkomen en vermogen daar aanleiding toe geeft, kan op basis van een toevoeging rechtsbijstand worden verleend. Of u daarvoor in aanmerking komt kunt u zien op de internetsite: www.rvr.org. Let op. In strafzaken worden vaker ambtshalve toevoegingen verleend. Dat gebeurt indien de rechter een bevel voorlopige hechtenis afgeeft. Echter, met ingang van 1 maart 2017 kunnen na afloop van de strafzaak aan uw raadsman verleende vergoedingen onder omstandigheden van u worden teruggevorderd. Bespreek dus altijd de hoogte van uw inkomen en vermogen met uw advocaat als u van zijn diensten gebruik wenst te maken.

Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, verlenen wij rechtsbijstand op betalende basis. In dat geval wordt het uurtarief door de behandelend advocaat vooraf aan u kenbaar gemaakt. In voorkomende gevallen behoort het maken van een (vaste) prijsafspraak tot de mogelijkheden.

Klachtenregeling
Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks ontevreden zijn dan heeft u het recht om te klagen. Wij hanteren een interne klachtenregeling. Klachtenregeling.  Alle advocaten binnen ons samenwerkingsverband zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Zie voor meer informatie www.geschillencommissie.nl.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vermeerderd met het eigen risico) van de behandelend advocaat wordt uitbetaald.

Bedrijfslogo: Shirley Knops

Top